prawicowo-reformistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ich do środowiska robotniczego. Jednakże bazę masową znajduje integracjonistyczny reformizm w szerokich warstwach robotników, pracowników umysłowych, urzędników państwowych, którzy skłaniają się ku socjaldemokracji w pierwszym rzędzie nie ze względu na akceptację prokapitalistycznego rdzenia prawicowo-reformistycznej polityki, ale ze względu na ich percepcję własnej sytuacji (Lagebewusstsein) jako pracowników zależnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lissowski, Olgierd 1990. Między demokratyzacją a racjonalizacją. „Pracownicze współistnienie” w RFN, Poznań : Instytut Zachodni
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.