prawicowo-narodowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niepodległego dla trwania narodu. Jedynie Komunistyczna Partia Polski stawia interes proletariatu ponad dobro narodu i państwa. Po II wojnie światowej komuniści jeszcze w roku 1948 oskarżają Władysława Gomułkę o odchylenie prawicowo-narodowe, od początku jednak wykorzystują pojęcie narodu dla celów propagandowych, a później zaczynają łączyć socjalizm z nacjonalizmem, na co wskazują najwyraźniej wydarzenia 1968 r. i towarzysząca im akcja propagandowa17. W latach osiemdziesiątych od formułowanych przez „Solidarność” postulatów dotyczących suwerenności wewnętrznej przeszliśmy do (także wcześniej z naciskiem podkreślanych przez opozycję de...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Puzynina, Jadwiga 1997. Słowo–wartość–kultura, Lublin : TN KUL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.