prawicowo-centrowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) frontu politycznych i zawodowych organizacji klasy robotniczej. Była to ostatnia legalna jednolitofrontowa akcja SAPD, niebawem już prowokacyjne podpalenie Reichstagu całkowicie zmieniło sytuację polityczną w Niemczech. Równolegle do owych wydarzeń rozwijała się walka wewnątrzpartyjna. Prawicowo-centrowa większość kierownictwa SAPD, zdając sobie sprawę z nastrojów panujących w partii, liczyła się z utratą swej pozycji na zwołanym na luty II Zjeździe. Na tym tle rodziła się myśl o likwidacji partii i powrocie do SPD. Toteż zapowiedziany przez nią na...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PWalk - Z Pola Walki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.