prawicowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) oie p. Lednickiego ze sto osób. Prezy dowal najszczerszy nasz przyjaciel w ówczesnej Rosji, szlachetny idealista i entuzjasta — dziś już zmarły niestety — ks. Eugenjusz Trubeckoj. Wśród zebranych reprezentowane były różne odcienie poważnej politycznej opinji rosyjskiej, od prawicowców, jak profesor Ustynow, do kadetów, jak Miljukow, i neo-sławianofilów, jak Nowgorodcew i Rybinskij. Były głowy tak mądre, jak profesor Kotlarewskij i osławiony autor projektu autonomji z 1905 r., Kokoszkin. Pro...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dyboski, Roman 1922. Siedem lat w Rosji i na Syberji (1915-1921). Przygody i wrażenia, Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.