prapremierowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) L. H. Morstina.1 Niestety, żadnej z trzech sztuk składających się na ten tomik autor nie zaopatrzył datą ani wydawca (Wydawnictwo Literackie) notą informacyjną; nawiasem dodać należy, że żadna z pozycji dramatycznych Wydawnictwa Literackiego nie posiada tak pożytecznego i w końcu niewiele wymagającego pracy załącznika, jak data, miejsce i obsada prapremierowa sztuki, dane, które zwykle znajdujemy na końcu tomików „Czytelnika“ i PIW-u. Trylogię antyczną zamyka wprawdzie tajemnicza notatka: „Zakopane — Kasprusie 1954“, ale oznacza ona chyba datę oddania przez pisarza Trylogii do druku. Spośród sztuk tego tomu najstarsza bowiem, Obrona...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.