praktycznonormatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nie z przewidzianym materiałem programowym. Wiadomości z zakresu gramatyki przyswojone przez uczniów klas I—IV stanowią podstawę na kursie systematyki wstępnej do wprowadzania coraz to nowszych zagadnień z tego działu języka, służących celom praktycznonormatywnym i poznawaniu podstaw systemu gramatycznego języka polskiego. Akcentowane przez nauczyciela związki między poszczególnymi działami gramatyki prowadzą do łatwiejszego zrozumienia przez dziecko sensu jej uczenia się i rozumienia praw rządzących językiem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.