praktyczno-teologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Praktyczno-teologiczne i religijno-pedagogiczne znaczenie takiej interpretacji chrystianizmu jest oczywiste. Odpowiada ono potrzebom duszpasterstwa i religijnego wychowania, które kierują się ku człowiekowi zajętemu swą codziennością, traktując poważnie rzeczywistość, w jakiej on żyje, i — co szczególnie istotne w dzisiejszym, nagle zmalałym świecie — w dialog z nim włączają mity i symbole przebrzmiałych już religii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Baudler, Georg 1995. Bóg i kobieta. Historia przemocy, seksualizmu i religii, przeł. A. Baniukiewicz, Gdynia : Uraeus
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo