praktyczno-techniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ukształtowanie wielkiej własności ziemskiej, głównej podstawy materialnej wyższej klasy panującej. Zagadnienia genezy wielkiej własności, jak również koncentracji czynników dominujących po grodach nie będziemy mogli oczywiście pominąć w tej pracy całkowicie, trzeba bowiem wziąć pod uwagę, że sposób produkcji stanowi niejako całość organiczną i że nie podobna rozpatrywać sił wytwórczych bez uwzględniania stosunków produkcji. Niemniej względy praktyczno-techniczne nakazują specjalne potraktowanie sił wytwórczych, gospodarstwa. Toteż innymi problemami zajmiemy się tylko o tyle, o ile to będzie potrzebne w związku z głównym zadaniem, tj. z wyśledzeniem, z jakimi zmianami sił wytwórczych należy wiązać (oczywiście pośrednio poprzez zmiany w bazie) genezę nowego ustroju — państwowego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łowmiański, Henryk 1953. Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo