praktyczno-szkolny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Działają te same kategorie czynników, obserwowane zależności podstawowe są podobne. Na podstawie tego, co mówią badani, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci wyróżnia się motywy poznawcze, społeczno-ideowe, praktyczno-szkolne, zawodowe, lękowe i inne. Niemniej badacze od dawna poszukują odmienności, które decydowałyby o specyfice uczenia się człowieka dorosłego. Analizują m. in. sferę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wojciechowski, Kazimierz (red.) 1986. Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.