praktyczno-religijny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tomizm od pierwszej chwili spotkał się z oporem tych, którzy wraz z głównym kierunkiem dawniejszego typu trzymali się więcej Augustyna i Platona, uważali ukształtowanie chrześcijańskiego świata myślowego pod wpływem Arystotelesa za zbyt racjonalistyczne i zbyt zależne od djalektycznej pracy pojęciowej i wbrew temu silniej bronili znaczenia faktów, pierwszeństwa woli, potrzeb praktyczno-religijnych. Kierunek ten miał główną siedzibę w Anglji, zwłaszcza w Oksfordzie; tutaj właśnie należy wymienić...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eucken, Rudolf 1914. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie. Zagadnienie życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa : Nakł. H. Lindenfelda
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.