praktyczno-regulacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W ten sposób w charakterze jakby nadbudowy nad praktycznie użytkową działalnością informacyjną (pseudopoI znawczą) organizmu rodzić się poczęła aktywność czysto 'poznawcza, oderwana od spełniania doraźnych funkcji praktyczno-regulacyjnych. Powstanie takiego nastawienia jest równoznaczne z rodzeniem się ciekawości. Ciekawość poznawczą, czyli ciekawość w ścisłym sensie tego słowa, i traktujemy więc tutaj jako pochodną od „ciekawości” praktycznej, od wysiłku poznawczego dyktowanego przez bezpośrednie potrzeby życiowe. Kiedy więc mówimy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cackowski, Zdzisław 1974. Główne pojęcia materializmu historycznego, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.