praktyczno-realny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zatrzymałam się dłużej nad Promethidionem, ale rzecz ma charakter ogólniejszy. Bo jest to podstawowa właściwość refleksji filozoficznej Norwida: napięcie między praktyczno-realnym kierunkiem jego poglądów na sztukę, społeczeństwo, cywilizację a symbolicznym znaczeniem, jakiego nabiera praktyczna realność w romantycznym systemie historiozoficznym. Jest u Norwida stale niejako obecna dążność do wyjścia poza romantyzm i brak takiego wyjścia. Kilka przykładów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Makowiecki, Andrzej Z. 1974a. O literaturze polskiej. Materiały, wyd. drugie zmien., Warszawa : WSiP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.