praktyczno-popularny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) B) OKRES PRAKTYCZNO-POPULARNY Wraz z upadkiem mniejszych szkół, których przeglądu dokonamy, należy przypomnieć, że w swoich poglądach doszły one z dużym opóźnieniem do idei Boga. Po mistrzach filozofach następuje okres praktycznopopulamy. Niedouczeni ludzie nie przyswajają doktryn Akademii i Liceum i wolą słuchać i iść za filozofami drugiej kategorii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cervera, Juan Antonio 1999. Zagrożenia cywilizacji XX wieku. Relacje między kulturą, religią i polityką, przeł. F. Szary, Wrocław : Nortom
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.