praktyczno-pisowniowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) której tu nie będziemy rozważali. Poniżej omówimy materiał uzyskany ze Słownika warszawskiego, nie dążąc do wyczerpania całego zasobu wyrazowego w danym dziale i do tej pełni, której wymagałoby monograficzne opracowanie przymiotników złożonych w języku polskim jako zagadnienia słowotwórczego, usiłując natomiast nie pominąć żadnego szczegółu mogącego mieć znaczenie dla klasyfikacji, przedsięwziętej głównie ze względu na cele praktyczno-pisowniowe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1966. Wśród słów, wrażeń i myśli. Refleksje o języku polskim, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.