praktyczno-normatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jak wiadomo, dawniej powszechnie — a i dziś jeszcze sporadycznie z tern się spotykamy — wyznaczano gramatyce cel praktyczny, normatywny. Jeżeli chodzi o gramatykę języka ojczystego, jasną jest dziś rzeczą, że normatywny cel nie jest głównym i istotnym celem nauczania gramatyki, a praktyczno-normatywne wyniki nauczania tego przedmiotu ograniczają się do nielicznych wypadków...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonista - Polonista (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.