praktyczno-modelowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dokładnego sprawdzenia wymagają także niektóre nowoczesne metody nauczania, jak np. praktyczno-modelowe nauczanie gramatyki i różne systemy nauczania programowanego. W tych więc dziedzinach nie można ograniczyć się do przejmowania obcych wzorów, zwłaszcza, że nawet te koncepcje dydaktyczne, które wytrzymały za granicą próbę życia, powinny być starannie przemyślane i adaptowane, choćby ze względu na różnice między językiem polskim a językami o innej strukturze gramatycznej. Doceniając osiągnięcia zagraniczne w dydaktyce gramatyki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szymczak, Mieczysław (red.) 1970. W służbie nauce i szkole. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Doktorowi Zenonowi Klemensiewiczowi, War­szawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.