praktyczno-metodyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) oparta na zasobie pojęć grecko-łacińskich — nie jest w stanie ująć specyfiki języków nowożytnych); z drugiej strony stwierdza jednak także niewłaściwość metod w obecnym nauczaniu gramatyki, wychodząc z założenia, że dotychczasowe metody nauczania gramatyki w szkole nie doprowadziły do zamierzonych efektów. Przed gramatyką funkcjonalną stoi więc zadanie pokonania trudności teoretyczno-naukowych i praktyczno-metodycznych, tak, by mogła stać się zarówno gramatyką naukową, jak i praktyczną gramatyką szkolną. W. Schmidt podkreśla wyraźnie, że „gramatyka funkcjonalna jest przede wszystkim specjalną metodą naukowego zbadania i przedstawienia językowych stanów faktycznych. O funkcjonalnym nauczaniu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Helbig, Gerhard 1982. Dzieje językoznawstwa nowożytnego, przeł. Cz. Schatte i D. Morciniec, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.