praktyczno-metodologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tak sformułowane na marginesie cytowanego fragmentu artykułu R. Grzegorczykowej pytanie nie jest łatwe — wbrew pozorom — do odpowiedzi, budzi bowiem szereg innych problemów, m. in. jak odgraniczać i kategoryzować leksemy, co to znaczy mieć mianownik, jaki opis gramatyczny jest najlepszy. Są to istotne problemy natury teoretyczno-metodologicznęj, które ściśle się wiążą z problemem — nazwijmy — praktyczno-metodologicznym: co powinien zawierać słownik. Szerszemu naświetleniu i przybliżeniu tych i im pokrewnych problemów poświęcony jest przedstawiany artykuł. Zanim jednak do tego przejdziemy, spróbujmy utrudnić nieco sobie zadanie poprzez takie przeformułowanie tezy R. Grzegorczykowej, by była ona do pogodzenia z tymi zdaniami, w których dzierżawczy swój występuje w mianowniku. Próba taka jest zawarta w poniższym akapicie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo