praktyczno-materialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) żony dla młodzieży szkół podstawowych. Kwestionariusz, używany przed wojną w poradni zawodowej krakowskiej, dla młodzieży szkół wyższych, pozwolił na skonstantowanie następujących typów zainteresowań: naukowo-badawcze, techniczne, administracyjno-prawne, pedagogiczne, literackie, leczniczo-pielęgniarskie, handlowe i praktyczno-materialne.1) Z tego względu kwestionariusze te, choć nie mogą w żadnym razie zastąpić indywidualnej rozmowy z młodzieńcem, jednak są bardzo ważnym narzędziem ze stanowiska psychologii społecznej, można bowiem za pomocą ich zapuszczać jakby sondy w nastroje, zapatrywania i stanowiska młodzieży wobec poszczególnych zawodów. Jest rzeczą wielce...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Biegeleisen-Żelazowski, Bronisław 1949. Poradnictwo zawodowe. Przewodnik dla nauczycieli, psychologów, lekarzy, kierowników poradni zawodowych, świetlic i organizacyj zawodowych, Kraków : Zapiór i Ska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.