praktyczno-lekarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Freudyzm zarówno ze strony teoriopoznawczej, jak i ze stanowiska praktyczno-lekarskiego wniósł do nauki wiele cennych i niespożytych prawd naukowych — i jeżeli grzeszy on niekiedy pewnymi przesadnymi uogólnieniami i pewnymi fantastycznymi pomysłami, to położyć to należy na karb oryginalności młodej, śmiałej nauki, która, burząc od podstaw dotychczasową psychologię i usiłując zakreślić jej całkiem nowe widnokręgi, mimo woli daje się porwać zbyt wielkiemu entuzjazmowi i z tego powodu często zbacza na manowce. Ale podobne zjawisko niejednokrotnie spostrze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wolański, Napoleon (red.) 1972. Czynniki rozwoju człowieka. Wstęp do ekologii człowieka, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.