praktyczno-kognitywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rzecz jasna, to wartościowanie musi odpowiadać rozeznaniu w istocie stosunku przekładowego w obrębie typu praktyczno-kognitywnego. Zgodnie z samą ideą przekładu praktyczno-kognitywnego, sformułujemy ten stosunek przekładowy jako substytuowalność sytuacyjną jednostek lub, w wypadku braku innej możliwości, możliwie najmniejszych połączeń jednostek w tekście finalnym w stosunku do analogicznych elementów tekstu wyjściowego, taką, by zachowane zostało maksimum właściwości tekstu wyjściowego z ich określoną hierarchizacją, tzn. przy dopuszczaniu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PHum - Przegląd Humanistyczny (Wa­r­­­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.