pragmatyczno-intuicyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czas opracowane przez współczesnych historyków logiki). Zaryzykujemy tu twierdzenie, iż na gruncie buddyjskim brak związku między (pozornie oczywistą, lecz skądinąd niepożądaną) redukcją samozwrotnych zdań uniwersalnych i problematyką antynomialną wprawdzie uniemożliwił próby teoretycznego rozwikłania problemu redukcji, lecz zarazem pozwolił na jego wyjątkowo wczesne i proste pragmatyczne rozwiązanie. W tym też sensie formuła buddyjska, pomimo swej pragmatyczno-intuicyjnej genezy i braku teoretycznego uzasadnienia, jest nie tylko chronologicznie najwcześniejszą, lecz przy swej prostocie także najściślejszą historyczną antycypacją ujęcia znanego nam z PM...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.