pragalaktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) towego układu. Jeżeli układ posiadał na początku ruch obrotowy, to w trakcie kurczenia się ruch ten musiał ulec znacznemu przyspieszeniu. Możemy zaś przypuszczać, że każdy układ pragalaktyczny wykazywał, przynajmniej w minimalnym stopniu, ruch obrotowy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hoyle, Fred 1967. Granice astronomii, przeł. J. Smak, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.