poznawczo-normatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 158 ' WOJCIECH PAWLIK takiego sumienia wydaje się bardzo trudna do zbudowania 28 Dopóki zaś tak się nie stanie, naznaczanie etykietą świętego lub psychotyka, osoby dobrze przystosowanej społecznie lub charakteropaty pozostanie wciąż sprawą rozstrzygnięcia adekwatności poczucia winy wobec jej „obiektywnych” wymiarów Ponieważ negatywne, przykre napięcie psychiczne oraz negatywna ocena siebie są składnikami poczucia winy i wstydu, nic zatem dziwnego, że aktorzy społeczni stosują szereg technik polegających na takim kwestionowaniu lub redefiniowaniu poznawczo-normatywnych określeń sytuacji, które kwalifikują je jako dopuszczalne moralnie lub przynajmniej dostarczają usprawiedliwień neutralizujących te dysonansowe przeżycia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KiSpoł - Kultura i Społeczeństwo (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.