pozapraktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z dysharmonią pomiędzy subkulturą kobiecą i subkulturą męską wiąże się tendencja do utożsamiania z subkulturą kobiecą całej kultury humanistycznej, nieutylitarnej. Jednocześnie sfeminizowana kultura humanistyczna nabiera charakteru kultury serca, nie intelektu. Brak w niej pierwiastka rywalizacji intelektualnej mężczyzny i kobiety. Za sferę swojej wybitności mężczyzna uważa życie praktyczne — ekonomię, biznes, technikę. Cały sens pozapraktycznej sfery kultury łączy Amerykanin z sentymentalnym kultem kobiety...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chałasiński, Józef 1962. Kultura amerykańska. Formowanie się kultury narodowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.