pozaoperowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) - 398 pozakrajowy 216 pozakratkowy 215 pozakresowy 215 pozaksięgowy 221 pozakulisowy 215 pozalekcyjny 223 pozalekospisowy 225 pozalekturowy 225 pozalewowy 125 pozaliteracki 221 pozalimitowy 223 pozaliturgiczny 223 pozalogiczny 218 pozaludowy 216 pozaludzki 216 pozałoński 218 pozałódzki 225 pozamaciczny 216 pozamalarski 225 pozamałżeński 216 pozamatematyczny 225 pozamaterialny' 225 pozamiejski 213 pożarniejscowy 223 pozamigdałkowy 215 pozamieszczański 213 pożarnieszkaniowy 225 pozamorski 213 pozamuzyczny 223 pozanarodowy 221 pozanaukowy 221 pozanerkowy 228 pozaniemiecki 217 pozanoclegowy 226 pozaobowiązkowy 221 pozaobozowy 217 pozaoczny 215 pozaofiojalny 226 pozaokienny 223 pozaosobisty 221 pozaotrzewnowy 223 pozaoperowy 226 pozapaleniskowy 217 pozapalny 117 pozaparlamentarny 217 pozapartyjny 226 pozapieniężny 226 pozaplanowy 221 pozaplastyczny 226 pozaplemienny 217 pozapłacowy 221 pozapokarmowy 226 pozapolarny 221 pozaprasowy 226 pozaprawny 221 pozaprocesowy 228 pozaprogramowy 226 pozaprzeszły 218 pozaprzodkowy 228 pozaprzyszły 218 pozaracjonalny 224 pozaradiowy 226 pozaredaktorski 226 pozaregulaminowy 221 pożaroboczy 226 pozarodzinny 224 pozarolniczy 222 pozarozdzielnikowy 226 pozarozkładowy 226 pożarozumowy 222 pozarynkowy 222 pozarządowy 226 pozasalonowy 217 pozasądowy 217 pozasceniczny 217 pozasejmowy 217 pozasezonowy 227 pozasklepowy 227 pozasłowny 222 pozasłużbowy 217...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wójcikowska, Elżbieta 1991. Formacje atrybutywne typu podgórski, nadludzki w języku polskim, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.