powykręcać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stelacje mitraljez. Tu i ówdzie strzał armatni wyrwał płat żelaza; w jednem miejscu całe sklepienie runęło na dość znacznej przestrzeni i zimne światło nocy bezlitośnie uwidacznia kontury zniszczenia. Nagie ściany spalonych aomók powykręcane spazmatycznie żaluzje sklepowe — sprawiają wrażenie zgliszcz jakiejś wielkiej fabryki, pr^rpr^; wszędzie pełno gruzów i żelaza. Jedynie szyldy sklepowe arabskie i europejskie przypominają, że jesteśmy w szkielecie bazaru; w oczy wpada ogromny szyld z karykaturalnie namalowaną głową ludzką, z uwidocznionym przekrojem szczęki; czaszka ta napisem angielskim, francuskim,greckimrJfrmiam' skim i arabskim zaprasza do dentysty. Mijamy szybko ten...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bystroń, Jan Stanisław 1928. Wspomnienia syryjskie. Bejrut – Palmira – Damaszek, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.