powtykać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sokości. A że dzień był pogodny, słoneczny, więc wielotysięczny tłum, zalegający nietylko całą przestrzeń pod kolumnadą w obrębie ogrodzenia, ale i cały plac między bulwarem a rue Royale, przedstawiał się jako jedno ruchliwe mrowie, na którego pstrociznę składały się przedewszystkiem różnokolorowe parasolki, gęsto powtykane w zbitą masę męskich cylindrów i kapeluszy damskich. Na krańcach tego morza głów ludzkich, wzdłuż trotuarów pod domami, w których wszystkie okna i balkony również zamieniły się w loże pełne widzów, stały sznury karet, powozów i dorożek. Kilka omnibusów, stojących na stacji za targiem kwiatów,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hoesick, Ferdynand 1923. Paryż, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.