potok-bohater

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pokaźną część spuścizny Tołstoja stanowią utwory satyryczne. Poeta atakował w nich niekiedy „nihilistów” (Wesołą majową porą, Pod prąd, Potok-bohater), ale przede wszystkim chłostał biurokratyzm, samowolę władz i cenzury, policyjny terror i wiernopoddaństwo. Tołstoj był jednym ze współtwórców fikcyjnego „poety” Koźmy Prutkowa, którego parodie, aforyzmy, wiersze i scenki dramatyczne stanowią piękną kartę dziewiętnastowiecznej satyry rosyjskiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Galster, Bohdan, Kamionkowa, Janina, Sierocka, Krystyna (red.) 1975. Pisarze i krytycy. Z recepcji nowożytnej literatury rosyjskiej w Polsce, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.