potoczno-ludowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tekstów, układających się w luźno skomponowaną całość,relacje między narratorem a bohaterem najłatwiej dałoby się określić ulubionym powiedzonkiem samego pisarza:"Nieprawdopodobne, ale fakt!" Przede wszystkim jednak baj Gando opowiada samego siebie* w swej wypowiedzi celnie imitującej ustną mowę potoczno-ludową, w swych oficjalnych oświadczeniach, w podawanej za autentyk ko= respondencji. W swoistej strukturze narracji kryje się zapewne powód niejednoznacznycn sądów krytyków,którzy dostrzegają w utworze dobroduszny humor i zjadliwą satyrę, moralizatorstwo i prawie nie przetworzony obraz życia, Faktycznie w swej powieści- nie-powieści z pogranicza fikcji - nie-fikcji Aleko Konstantinow rolę szydercy i prześmiewcy wyznacza wyłącznie obdarzonym bytem literackim narratorom,zaś na pierwszym planie ukazuje bohatera z jego własnej perspektywy, od strony jego własnych motywacji i wartości - nie osądza go a jedynie odtwa= rza z natury owo monstrum moralne czyli - jak sam powiada esencję smutnej rzeczywistości" , Swój jaskrawy swojski koloryt baj Ganio zawdzięcza pokre= wieństwom z ludową opowiastką obyczajową i anegdotą: występuje w rolach chytrusa, pieczeniarza i samochwała,które folklor pr^r pisał na stałe ludowemu bohaterowi - chytremu Piotrkowi; tak samo jak‘to ma miejsce w ludowej opowiastce, naiwność i niezara dność utożsamia z głupoty a przebiegłość i spryt - z mądrością: jego dewizą życiową są funkcjonujące powszechnie w tradycyjnej kulturze bułgarskiej przysłowia o pożytku płynącym z posłuszeń= sfcwa i pokory wobec silniejszego, W zostawieniu z innymi rolami baja Gania wszystkie te zasady zyskują wszakże nowe sensy i oka żują się niebezpieczne w skutkach społecznycn, Różnice między bohaterem "nieprawdopodobnych opowiadań" a jego ludowym proto=...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bogusławski, Andrzej et al. (red.) 1987. Co badania filologiczne mówią o wartości. Materiały z sesji naukowej [...]. T. 1-2, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.