poszukiwawczo-ratunkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) preambułę i sześć artykułów. W art. 1 czytamy m. in., że strony będą nadal rozwijać współpracę w takich naukowych i stosowanych dziedzinach kosmonauty ki jak: meteorologia kosmiczna, badanie środowiska naturalnego, badanie wokółziemskiej przestrzeni kosmicznej, Księżyca i planet, biologii medycyny kosmicznej, aparatury poszukiwawczo-ratunkowej, a zwłaszcza będą współpracowały w celu podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla poparcia i zapewnienia realizacji przedłużonego okresowego „Dokumentu końcowego o wynikach omówienia zagadnień współpracy w badaniu przestrzeni kosmicznej między Akademią Nauk ZSRR a Krajową Agencją USA ds. Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Barszczewski, Jerzy 1978. Wydarzenia ’77, Warszawa : KAW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.