postulatywno-normatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mocniejsze głosy, dotyczące funkcjonowania języka telewizji, odzywały się wśród publicystów, którym chodziło o praktyczną stronę zagadnienia, o poprawność językową i precyzję myślową6. Wszystkie uwagi miały charakter oceniający, były formułowane w kategoriach postulatywno-normatywnych. Oceniano ten język negatywnie, zarzucano telewizji napuszony styl, upowszechnianie błędnej wymowy, dziwacznych, niepoprawnych neologizmów, błędnych wzorców frazeologicznych, powielanie utartych schematów wypowiedzi nabierających cech dziennikarskiej sztampy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kurzowa, Zofia (red.) 1985. Badania nad językiem telewizji polskiej. Studia metodologiczne i opisowe, Warszawa : WRiT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.