postindustrialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) znalazł wyraz w dyskryminacji komunistów i sympatyków komunizmu, w prześladowaniach lub delegalizacji partii komunist.. w dążeniach do pomniejszenia atrakcyjności ideologii socjalist. we własnym społeczeństwie i w przeciwstawianiu atrakcyjnej sile socjalizmu jako ustroju społ. „pozytywnego obrazu nowoczesnego społeczeństwa epoki postindustrialnej”. W dziedzinie polityki zagr. dochodziły do głosu różnorodne koncepcje, w myśl których wysuwano w różnych okresach i w różnych etapach walki między świat, systemem kapitalistycznym i socjalist. — odmienne zasady taktyczne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.