portrecistka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na pierwszem miejscu godzi się wymienić portret Stanisława Augusta. »Pozwolisz, mości królu, że od ciebie zacznę«. Portret jest pędzla pani Vigee-Lebrun, a należy niewątpliwie do najświetniejszych płócien tej znakomitej portrecistki. Był malowany w Petersburgu, a więc przedstawia króla, a raczej ex-króla, już w podeszłym wieku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hoesick, Ferdynand 1923. Paryż, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.