porozsiadać się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pierwsi w niedzielę po południu przyszli'do świetlicy Jakubisiaki i Kijanki'. Porozsiadali się na wybebeszonych kanapach Lw czapkach na głowie, wyciągnąwszy przed siebie nogi, ćmili papierosy. Wreszcie po długim, niewygodnym milczeniu najmłodszy z Kijanków, Ignac, zanucił: Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił, w czymym zasmucił albo w czym zawinił?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZWrocł - Zeszyty Wrocławskie (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnogaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo