porozmyślać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „Jak to się jednak wszystko skomplikowało — myślał teraz stropiony odczytując ponownie list. — A znów nie pojechać niesposób, obrażą się...” To, że od dawna już nie był u Łosiewów, ciążyło mu na sumieniu jak kamień. Pochodził więc po pokoju, porozmyślał i wreszcie zadając sobie przymus postanowił, że pojedzie do nich na jakie trzy dni, odwali ten obowiązek, a potem będzie miał spokój przynajmniej do przyszłego lata. Wyruszając tedy po śniadaniu na dworzec Brzeski, powiedział służącej, że wróci za trzy dni...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czechow, Antoni 1956-1962. Dzieła. T. 1-11, [tłum. różni], Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.