populizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sze są wykwitem technicznej finezji. Proszę obejrzeć rysunki, proszę przeczytać utwory i proszę mi powiedzieć, co zwycięża, jaki ton stylowy u nich wychodzi na czoło: kubizm, ekspresjonizm, autentyzm, populizm czy katastrofizm? Nie, proszę państwa, spod wszystkich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zagórski, Jerzy 1958. Szkice, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.