poprzybierać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Natężenie żądań, jawne domaganie się nowego układu społecznego — były o dużej sile. Nawet reakcyjne i klerykaine stronnictwa poprzybierały szyldy i hasła ludowe, aby zyskać poparcie. Sejm zaludnił się przeto w ogromnej mierze przedstawicielami chłopów, ale przewodniej myśli ludowej wyraźnie brakło. Intelektualna słabość właściwych stronnictw ludowych była...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo