poprzewiercać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kradnących z życia rozpustnie i złodziejsko to, co było dumą i pięknem istnienia. Cudowną tajemnicę rozrodczą i żywotnością dyszącą przywłóczono tu ukradkiem i czyniono z niej ohydę sprzedajną i podłą, Z chwilą zamknięcia drzwi, w których jakieś brudne ręce poprzewiercały otwory, mogące przynieść widok podniecający, rozpoczynała się fatalna tragikomedja, wśród której zwierzęcość i chciwość walczyły ze sobą o lepsze. Gdy się zastanowi, że te chwile często...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zapolska, Gabriela 1928. Wydanie zbiorowe dzieł. O czem się nie mówi. Powieść, wyd. 2, Warszawa : Lector-Polonia
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.