poprzestanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kompozycja muzyczna dochodzi do interpretatora w formie określającej dokładniej wszelkie subtelności interpretacji, jak długość pauz, czy rodzaje tempa. Odtwórca muzyczny ma więcej danych, na których podstawie może wniknąć w ideę autora. Forma twórczości dramatycznej skazuje natomiast autora na nicdodopowiedzenia, uniemożliwia wyrażenie całości kompozycji. Zmusza go do poprzestania na tekście niezawierającym wszystkich elementów dzieła i na szczupłych informacjach autorskich, odnoszących się do pozostałych składników dzieła teatralnego. Jak żadna z pozostałych sztuk, daje sztuka dramatyczna odtwórcy możliwość samodzielnej twórczości, nakladajac nań równocześnie ogromną odpowiedzialność...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.