poproszenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 290 22 	V 1904, Grodno Proszę o przebaczenie, że piszę na karcie, ale jestem ogromnie zajęta tłumaczeniem, pisaniem** i zakłopotana różnymi drobiazgami życia. Piszę zaś tylko dlatego, aby przypomnieć się życzliwej pamięci Wroga, przesłać Mu pozdrowienie serdeczne i prosić o poproszenie pp. Geb[ethnera] i W[olffa], aby mi zaraz po skończeniu druku wysłali moje 30 egzfemplarzy] Ad astra. Chciałabym uczynić z nimi, co trzeba, przed wyjazdem do Druskien[ik], dokąd wyjadę, gdy tylko aura stanie się trochę pomyślniejszą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Orzeszkowa, Eliza 1955. Listy zebrane. T. 2, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.