poprawno-neutralny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W konferencji w Bretton Woods uczestniczyły wszystkie państwa alianckie, nie wyłączając, jak już wyżej wspomniałem, Związku Radzieckiego, którego liczna delegacja brała czynny udział w obradach. Wobec tego, że stosunki dyplomatyczne między rządem radzieckim a rządem polskim w Londynie były od roku 1943 zerwane, kontakty między delegacjami obu rządów na konferencji były wprawdzie poprawno-neutralne, lecz nie nacechowane bliską współpracą, jaka się wywiązała na tym odcinku później, na przykład już na następnej konferencji w Savannah w roku 1946...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Karpiński, Zygmunt 1971. O Wielkopolsce, złocie i dalekich podróżach. Wspomnienia 1860-1960, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.