poprawialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wypowiedź [Przestrzegaj przepisy drogowe] jest niedopuszczalna, bo da się poprawić na [Przestrzegaj przepisów drogowych]. Wypowiedź [Dzieci przyszli] jest poprawialna na [Dzieci przyszły]. Wypowiedź [Chłopiec są tutaj] jest poprawialna albo na [Chłopiec jest tutaj], albo na [Chłopcy są tutaj] itd. Poprawialność jednak jest tylko poszlaką niedopuszczalności gramatycznej. I tutaj bowiem sąd informatora może być oparty na jakiejś regule normatywnej wyuczonej w szkole lub gdzieindziej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lyons, John 1989. Semantyka. T. 2, przeł. A. Weinsberg, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.