poprawczo-wychowawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 5 Według zaktualizowanych na dzień 1. I. 1960 r. danych, w 1956 r. liczba nieletnich, wobec których sądy zastosowały środki poprawczo-wychowawcze, wynosiła 13.000, w 1958 r. — 16.600, podczas gdy 1959 r. osiągnęła — 18.500, co oznacza w stosunku do 1956 r. wzrost o około 41%. W tym samym czasie wzrósł stosunek młodzieży podsądnej, tj. w wieku 10—17 lat, do ogółu młodzieży z 0,44% w 1959 r. — do 0,52% w 1959 r...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Muszyński, Jerzy 1967. Prawo karne wojskowe państw socjalistycznych, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.