poprawca

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) reverentia, pudor, metus, judicant. I nie tak wielka *j est dla autora korzyść czytać pojedynczemu choćby najuczeńszemu przyjacielowi, co przemawiać do wielu; albowiem w samćj wielości tćj wyobraża się zbiorowe i połączone zdanie, gdyż ci, którzy pojedynczo bardzo mało, wszyscy razem bardzo wiele, zdania mają, — quia in numero ipso est quoddam magnum collatumque consilium, quibusque singulis judicii parum, omnibus plunmum. „Strach, mówi dalej Pliniusz, z którego te przytoczenia czynię *), jestto najsurowszy poprawca. Już sam pomysł, że przemawiać będziemy, poprawia; wstęp przed liczne zgromadzenie poprawia, poprawia i to, iż bledniemy, iż się mięszamy i oglądamy, — timor est emendator acerrimus, — hoc ipsum, quod nos recitaturos cogitamus, emendat, — quod auditorium ingredimur, emendat, — quod pallemus, liorrescimus, circuspicimus, emendat.“ Słowem skromność i niejakie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.