popperowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) marksizmu. Nie są one zresztą warte analizy; są wyrazem szczytowej ignorancji, która razi nawet z punktu widzenia „solidniejszych“ standardów nauki burżuazyjnej. Przejdźmy też od razu do popperowskiego credo w sprawach historii. Jest ono zawarte w rozdziale XXV tomu drugiego; rozdział ten nosi wymowny tytuł: „Czy historia ma jakiś sens?“ Kryje się za tym — jak zobaczymy — stara, dobrze nam znana treść idiografizmu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Schaff, Adam 1955. Obiektywny charakter praw historii. Z zagadnień marksistowskiej metodologii historiografii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.