popotopowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wyłącznie na wyrażeniu przyimkowym z jso, występującym w funkcji czasowej, oparte są przymiotniki: ^jpotojoowjy - « występujący do potopie»* - popotopowe zwierzęta oraz porozbiorowy - <* dotyczący czasu po rozbiorach*» - olcr^s^^o^^zb^j-o^r^ porozbior owi^ pisarze. Oba te przymiotniki funkcjonują również we współczesnej polszczyźnie. Ich znaczenia nawiązują do znaczeń odpowiadających im...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wójcikowska, Elżbieta 1991. Formacje atrybutywne typu podgórski, nadludzki w języku polskim, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.