popoprawiać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) podziwu godne odkrycie. Pomimo całego swego genjuszu, był Priestley człowiekiem bardzo upartym i raczej ograniczonym. Pewien chemik powiedział o nim, iż tyle błędów porobił w swych badaniach, że powinien był wynaleźć gumę do wycierania, aby móc je popoprawiać!...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kendall, James [ok. 1930]. Nowoczesna alchemja, przeł. K. Szlenkier, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo