popodziałowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) życia. Możliwe, że eksperymenty przeprowadzane na szczurach, którym przez ograniczenie ilości kalorii przedłużono życie, dzięki przedłużeniu okresu dzieciństwa są w pewnym sensie nieadekwatne do problemu przedłużenia u człowieka okresu żywotności w wieku dojrzałym, ponieważ według wszelkiego prawdopodobieństwa procedura tego rodzaju działa poprzez opóźnienie rozwoju, a być może po prostu przez odroczenie okresu, w którym pewne „odmierzające czas” komórki osiągają swój stały „popodziałowy” (postmitotyczny) stan (tj. stan, w którym nie mogą już się dzielić)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Comfort, Alex 1968. Dlaczego się starzejemy?, tłum. J. Radzicki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.