popodleśny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) - 395 popierśny 112 po pięćkroć 92 popiętny 92, 98, 112 po pięty 98 popijarski 110 popiwny 104 poplażowy 123 po piecu 101 popleczny 101 poplenerowy 123 popłużne 105 popodleśny 118 po polaku 92 popołudniowy 103 popołudny 92 poporażeniowy 115 poporodowy 115 popotopowy 108 popowodziowy 123 popowstaniowy 115 popowstańczy 115 popółnocny 115 po prawie 94 poprawny 94 popremierowy 115 poprojekcyjny 123 popromienny 115 po prostu 92 poprożny 92 po prożnu 92 poprymasowski 110 poprzeczny 92 poprzełomowy 123 poprzemysłowy 123 poprzetoczeniowy 115 poradlne 89 poradziwiłłowski 110 poranny 92 poradny 92 porandkowy 123 po ranu 92 porany 92 pordzenny 112 poreakcyjny 115 poreformacki 110 poremanentowy 115 poremontowy 123 porewolucyj ny 110 poręczny 104 po ręce 104 po ręku 104 porodźinny 110 porokoszowy 110 poromantyczny 110 poropny 117 porozbiorowy 108 porozwodowy 123 porówny 111 , porubieżny 119 porykowiskowy 115 po rząd 86 porządny 86 porzecki 89 porzeczne 89 porzeczny 89, 92 posamogłoskowy 118 posejmowy 110 poseminaryjny 115 poseminaryjski 110 posenny 110 posesyjny 115 posezonowy 115 posiarkowy 115 posielny 104 posienny 104 posiewny 104 posłoneczny 105 posłonny 105, 112 posłużebny 87 po sobie 102...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wójcikowska, Elżbieta 1991. Formacje atrybutywne typu podgórski, nadludzki w języku polskim, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.